Değerli Kalıpçılar,

Değerli Kalıpçılar, Bu yıl 8.’sini düzenleyeceğimiz ULUSAL KALIPÇILIK ZİRVESİ, 20 Eylül tarihinde yine TOSB Workinn Otel’de, TEZMAKSAN MAKİNA SAN. ve TİC. A.Ş. firmasının ana sponsorluğunda gerçekleşecek. Her seferinde daha çok katılımın sağlandığı, sektörün önde giden sivil toplum örgüt liderlerinin,…

Değerli Kalıpçılar,

Bu yıl 8.’sini düzenleyeceğimiz ULUSAL KALIPÇILIK ZİRVESİ, 20 Eylül tarihinde yine TOSB Workinn Otel’de, TEZMAKSAN MAKİNA SAN. ve TİC. A.Ş. firmasının ana sponsorluğunda gerçekleşecek.

Her seferinde daha çok katılımın sağlandığı, sektörün önde giden sivil toplum örgüt liderlerinin, firma yöneticilerinin ve çok değerli öğretmenlerimizin, akademisyenlerimizin konuşmacı olarak katıldığı zirvenin bu yılki ana teması havacılık ve savunma sanayi olacak.

Uzun yıllardır birçok etkinliğimize ve zirvemize çok değerli vaktini ayırarak katılan BOSCH Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Sayın Steven YOUNG bu zirvede de yine bizlerle olacak. Günlük yaşamın her alanına girmekte olan dijital teknolojilerin bugünü ve geleceği hakkında bizlerle çok değerli bilgiler paylaşacak.

Bir diğer konuşmacımız Sayın Dr. Verda EMİROĞLU, Türkiye’nin ve kalıpçılarımızın gelişen teknolojiye, dijitalleşmeye yönelik stratejik yaklaşımlarının nasıl olması gerektiği konusunda bir konuşma yapacak.

Gelelim zirvemizin bu yılki ana teması olarak belirlediğimiz havacılık ve savunma sanayisi konusuna.

Değerli Dostlar,

Bir önceki zirve sonuçlarından yola çıkarak hazırlayıp sizlerle paylaştığımız zirve bildirgesinde de belirttiğimiz önemli çalışmalardan biri olan Kalıpçılık Çalıştayları’nı 2018 yılı içerisinde 4 ana başlık altında gerçekleştirdik:

- Kalıp Mühendislik Faaliyetleri Çalıştayı

- Plastik Kalıpçılığı Çalıştayı

- Sac Kalıpçılığı Çalıştayı

- Yüksek ve Alçak Basınçlı Döküm Kalıpçılığı Çalıştayı

Gerçekleştirilen çalıştaylar sonucu hazırlanan raporda sektörümüzün genel olarak en çok sıkıntı yaşadığı konu “sürpriz” bir şekilde nitelikli personel eksikliği oldu. Yaşanan bir diğer ortak sorun ise dengesiz iş yükü olarak belirlendi. Hele ki yeterli insan kaynağının olmadığı bir ortamda, işlerin az olduğu dönemlerde mevcut personelin muhafaza edilmesini daha da zorlaştırdığı en çok dile getirilen konu oldu.

Bu rapordan UKUB olarak çıkardığımız ödev, kalıpçılık sektörünün CAD, CAM, CAE ve talaşlı imalat bilgi ve tecrübesini kullanabileceği, katma değeri ve iş potansiyeli yüksek olan başka sektörler belirleyerek, kalıpçılarımızın iş yüklerini dengeleyebilecekleri bu alternatif sektörlerden iş almalarını sağlamak oldu.

İşte bu amaçla, 8. Ulusal Kalıpçılık Zirvesi’nin ana temasını Havacılık ve Savunma Sanayi olarak belirledik.

Havacılık ve savunma sanayi sektörlerinin bugünü ve geleceği, barındırdığı iş potansiyeli ve bu sektörde faaliyet göstermek isteyecek kalıpçılarımızın neler yapması gerektiği konularında bizlere bilgi aktaracak olan birbirinden değerli konuşmacılarımız şunlar olacak:

SAHA (Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi) Başkanı Sayın Hasan BÜYÜKDEDE, TAI (Teknoloji ve Strateji) Başkanı Sayın Fahrettin ÖZTÜRK, KALE HAVACILIK Mühendislik Direktörü YASİN KARABULAK.

Her zirvede olduğu gibi, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesini gözeterek davet ettiğimiz çok değerli bir hocamız, Yalova Üni. Dekan Yard. Prof. Dr. Sayın Mustafa ÖKSÜZ de aramızda olacak.

Mustafa ÖKSÜZ hocamız, havacılık ve savunma sanayisinde gitgide daha yoğun kullanım alanı bulan karbon elyaf teknolojileri ve kalıpçılık konusunda bizlere bir konuşma yapacak.

Otomotiv sanayinin önemli üst düzey yöneticilerinden Sayın Mesut Gencer, Otomotiv sanayindeki gelişmeler hakkında bizleri bilgilendirmek için aramızda olacak.

 

Değerli Kalıpçılar,

Sizler katıldıkça, katkıda bulundukça sektörümüz gelişiyor. 8. Ulusal Kalıpçılık Zirvesi’nde hep birlikte olmak üzere, hoşça kalın.

 

Saygı ve selamlarımla,

Şamil ÖZOĞUL

Yönetim Kurulu Başkanı