Dr. Hüseyin Soykan: Savunmanın Kalbi Çeliktir

Savunma ve havacılık sektörleri, sanayinin itici gücü olarak öne çıkıyor. Ancak, güçlü bir savunma sanayisi için çelik sektörüyle tam entegrasyon şart. Dr. Hüseyin Soykan, Türkiye'nin güvenliği ve sürdürülebilir sanayi için çelik sektörünün stratejik önemini vurguluyor ve bu alanda yapılması gerekenleri sıralıyor.

Dr. Hüseyin Soykan: Savunmanın Kalbi Çeliktir